Barnpornografihärvan: ”Svenska kyrkan gör det synnerligen enkelt för sig när man inte utreder”

Svenska kyrkan gör det synnerligen enkelt för sig när man inte utreder barnpornografihärvan med hänvisning till att prästen tagit av sig sin prästkrage.
Peter Boström, chefredaktör.
Foto: Gwengoat
Detta är en ledare i Ölandsbladet. Tidningens politiska hållning är obunden och ledaren ska fungera som en röst för Öland.

Jo, det är faktiskt sant. Svensk kyrkan där den nu åtalade före detta prästen varit verksam i, vad är det nu, över 40 år, ska alltså inte göra ens den minsta lilla interna utredning.

Får inte, heter det.

Kyrkolagen, hänvisar kyrkan till.

Lag är viktigt. Det bygger nationer. Det ger oss något att hålla oss vid. Lag ska vara ett stöd.

När lag används för att gömma sig bakom, då blir det fel. Tokfel!

Svenska Kyrkan genom Växjö stift i det här fallet säger att eftersom mannen som nu står åtalad för grovt barnpornografibrott själv valt att avkraga sig, det vill säga avsäga sig prästerskapet, så kan inte kyrkan tillsätta en utredning i härvan.

Man kan ana en lättnad suck på stiftskontoret när den åtalade prästen avsade sig sitt ämbete. ”Phu...där slapp vi den utredningen!”

”Kyrkolagen säger så!”

Då är vi nog en hel del som tycker att den lagen är tokig och att en sådan lag inte bara borde ses över utan omedelbart ändras.

För det handlar inte om en vanlig man på gatan som kyrkan borde utreda. Det här rör en person som arbetat i ”föreningen” i ett halvt sekel. Ska inte ”föreningen” ta något som helst ansvar för det som den anställde gjort under alla sina år bara för att denne lämnar sin krage?

Om det varit en snickare som lämnat in sin hammare i veckan, ska då inte byggfirman ta något som helst ansvar för det som snickaren gjorde i förra veckan med sin hammare?

Låt mig understryka att det inte finns någonting som tyder på att den före detta prästen på något sätt agerat klandervärt i sin tidigare yrkesprofession. Tvärt om. I sin prästroll har mannen varit synnerligen omtyckt.

Den här tidningen har inte fått några som helst uppgifter på att mannen i sin prästroll gjort något oklanderligt. Det kunde också en utredning visat, i alla fall gett den före detta prästen stöd i detta, men även rätat ut eventuella frågetecken i sådant som hört mannens jobb till såsom konfirmandgrupper och resor i kyrkans namn.

Det är en sorglig historia med bara förlorare, i synnerhet de sexutnyttjade små barnen. Framför allt är det barnen som kyrkan vänder prästkappan ifrån!

Läs mer

Öland

Konkurs för anrikt Ölandsföretag: ”Vi är alla bestörta!”

Coronavirus

Borgholm: Kommunen köper in mer konst

Borgholms kommun har beslutat sig för att utöka konstinköpen, som ett led i att stötta lokala konstnärer.

Öland

Aktiv start på ny park: ”Tiden är inne”

Nio års väntan är nästan över.

Öland

Lantbrukare frias: Anmäldes av kommunen

Lantbrukaren anmäldes av Borgholms kommun för att ha tagit bort 18-20 kubikmeter sand inom strandskyddat område. Kalmar Tingsrätt ogillar dock åtalet i sin helhet.

Insändare

Replik: Allt fler nöjda med kollektivtrafiken i länet

Nyligen gjorde jag ett studiebesök på Öland tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga Matilda Wärenfalk. Som relativt nytt regionråd med ansvar för kollektivtrafiken är det viktigt att på plats förhöra mig om behov och synpunkter. I allmänhet vill jag utveckla och stärka dialogen mellan resenärer, kommuner och Kollektivtrafiknämnd. KLT ska alltid vara öppna för dialog. Som jag ser vårt uppdrag är det att få vardagslivet att fungera så smidigt som möjligt i hela länet.

Öland

Ledare: ”Det handlar om omtanke för 26 000 ölänningar och 3 800 företag”

”Vi hjälps åt! Vi fixar det tillsammans!”